Välj en sida

Martinsson King Founders Club

Konsult uppdrag för Cole Media. Klienten’s kick-off for Founders Club. Skicka ut personlig inbjudning via nyhetsbrev till 700 utvalda kunder, med länken till anmälnings formulär som ta betalt via Stripe.